________________________________________________________

UNA RUTA TURISTICA


CapileiraLanjarón

Vélez Blanco


Nerja

Ródenas
Albarracín

Camps d'Aragó

Fotos:rafel40
Rafael Verdiell Homedes

RECORDS DE FESTES D'ULLDECONA"RECORDS DE LES FESTES D'ULLDECONA", és el títol de la
exposició fotogràfica que es realitzarà en la Casa de Cultura
de Ulldecona en les pròximes festes quinquennals 2009,
composta d'unes 80 obres de 30x40 enmarcades. Aquestes
que es presenten aquí, són una mostra.


Fotos: rafel40
Rafael Verdiell Homedes

Blog Widget by LinkWithin