________________________________________________________

ESCUTS D'ULLDECONA
Escuts que en el transcurs dels anys s'han anat fent en diferents estils i disseny segons l'època, però guardant sempre el mateix símbol i que es troben situats en diferents punts de la localitat.

L'escut presenta tradicionalment dos ulls (un senyal parlant relatiu al començament del nom de la vila), el castell local i una creu de Malta. El castell d'Ulldecona, originalment musulmà, fou conquerit el 1148 per Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, i concedit més endavant (1173) a l'orde de Sant Joan de Jerusalem, que en va fer el centre de la comanda d'Ulldecona el 1227.

FOTOS: rafel40
Rafel Verdiell Homedes

OLIVERES MIL·LENARIES A ULLDECONA - TRAIGUERA - CANET LO ROIG
Oliveres a l'Arión ULLDECONA (Tarragona)


Olivera a TRAIGUERA (Castellò)


Oliveres a CANET LO ROIG (Castellò)


FOTOS: rafel40
Rafel Verdiell Homedes
Blog Widget by LinkWithin